Reservation


:


*Online reservation valid only up to 24 hours before arrival*

*Your reservation will be completed after you’ve got a confirmation email*

Announcement of Lucky Draw Prize Winners From Greyhound Cafe x Citi BOLD & BRIGHT

ได้เวลาประกาศผลผู้โชคดีจาก Special Menu Greyhound Cafe x Citi BOLD & BRIGHT With Special Table Decorations By Marimekko ลุ้นกันได้เลยว่าจะมีชื่อของคุณหรือเปล่า

รางวัลที่ 1

แพ็คเกจท่องเที่ยวเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 5 วัน 4 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 87,500 บาท ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไปกลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ พร้อมที่พัก 4 คืน ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า เฮลซิงกิ (Radisson Blu Plaza Hotel Helsinki)

ผู้โชคดีได้แก่… คุณ อุบลรัตน์ สตูอิท

 

รางวัลที่ 2

บัตรกำนัลจาก Greyhound Cafe 5 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท บัตรกำนัลจาก Greyhound Cafe , Another Hound Cafe และ KIN+HEY by Greyhound Cafe ทุกสาขา มูลค่า 5,000 บาท และสำหรับซื้อสินค้าราคาปกติที่ร้าน Greyhound Original และ Smileyhound by Greyhound มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

ผู้โชคดีได้แก่…

 1. คุณ ชาญวุฒิ สีป้อ
 2. คุณ อรฉัตร บุญมานุช
 3. คุณ Boonyanuch Manawapat
 4. คุณ กฤช สิทธิสวัสดิกุล
 5. คุณ วัลยา เขมหอม

 

รางวัลที่ 3

กระเป๋า Marimekko ‘Roosa Bag’ Limited Edition จำหน่ายเฉพาะเมืองไทยเท่านั้น มูลค่ารางวัลละ 3,800 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 38,000 บาท

ผู้โชคดีได้แก่…

 1. คุณ สุกฤษฎิ์ ศิริเรืองสกุล
 2. คุณ ธนพร พิศาลชัยยงศ์
 3. คุณ ศรีวิศาล เอื้อไพบูลย์
 4. คุณ ณัฐนรี กิตติสุวรรณ
 5. คุณ นรุตม์ ตติยาวงษ์ชัย
 6. คุณ อธิวุฒิ จิระเดชา
 7. คุณ พรนภา ว่องเช่านิมิต
 8. คุณ อาทิตย์ เล่าสกุล
 9. คุณ Pantita Rattamjeena
 10. คุณ สุธารัตน์ เพิ่มทรัพย์

 

รางวัลที่ 4

รับสิทธิเป็น Greyhound Member จำนวน 20 รางวัล

ผู้โชคดีได้แก่…

 1. คุณ Chanicha Jadekittichoke
 2. คุณ Prin Ackarapolpanich
 3. คุณ  ธัญยธรณ์ จิรณรงค์รุจน์
 4. คุณ ปวริศา สันติอิริยกาญจน์
 5. คุณ อติยา ชาญณรงค์
 6. คุณ เรวัตร เอี่ยมวสันต์
 7. คุณ Boonyawee Pocharoentham
 8. คุณ วรรณนที บุญจันทร์
 9. คุณ ช่อทิพย์ ปราณีนรารัตน์
 10. คุณ กัญจบุญย์ บุณยรักษ์
 11. คุณ Paphavee Pitthayakornpisut
 12. คุณ พาฝัน ชาญไพรพยัคฆ์
 13. คุณ ณัชพล หาญทะรักษ์
 14. คุณ เพ็ญโสม ใจวงศ์
 15. คุณ ปรีย์ณัชชาดา สุวรรณโน
 16. คุณ มนัสนันท์ อัศวสนศิริ
 17. คุณ Kanatpong Karntanarnat
 18. คุณ วชิราภรณ์ หงส์วนิตกุล
 19. คุณ จิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย
 20. คุณ Salinee Chinhongthong

ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล และหากไม่ได้รับการตอบกลับจากผู้โชคดีภายใน 15 วันหลังจากที่ติดต่อ ทีมงานจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ผู้โชคดีสามารถติดต่อกลับทีมงานได้ที่เบอร์ 0-2260-7178-9 #212, #215

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • โชคดีจะต้องมีชื่อ – สกุล ตรงกับบัตรประชาชนตามที่ระบุบนคูปอง โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและชื่อ-สกุลไม่ตรงกับบัตรประชาชน ตามที่ระบุบนคูปอง
 • ของรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ โดยสายการบิน Emirates ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมอื่นๆของบัตรโดยสารเครื่องบิน *ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีสนามบิน ของบัตรโดยสารเครื่องบิน ประมาณ 12,220 บาท (ราคาประมาณการ ณ วันที่ 7 ม.ค. 63 สำหรับเดินทางไปกลับ 1 ที่นั่ง)
 • เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันออกตั๋วและวันเดินทางจากกำหนดการเดิมออกไปก่อน โดยทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้โชคดีทราบอีกครั้ง
 • ของรางวัลบัตรกำนัลห้องพัก Guest room พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรม Radisson Blu Plaza Hotel Helsinki เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ไม่รวมค่าภาษี City Tax ตามกำหนด และกรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน และเงื่อนไขอื่นของบัตรกำนัลให้เป็นไปตามที่ทางโรงแรมกำหนด
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งคูปองชิงรางวัลโดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือ โอน หรือ แลกเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
 • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ greyhoundcafe.co.th หรือ www.citibank.co.th

#GreyhoundcafeAndMarimekko #Greyhoundcafe #MarimekkoThailand #TANACHIRA #BoldAndBright

#ทุกมื้อต้องจัดด้วยบัตรซิตี้ #everydishwithciti #Emirates #EmiratesAirline